WIADUKT W KM 103,088 LINII KOLEJOWEJ NR 4 GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE

Przegląd specjalny wiaduktu w km 103,088 linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie

Wiadukt w km 103,088 linii kolejowej nr 4 został wybudowany w 1974 r. Przeszkodę stanowi droga krajowa nr 74. Jednoprzęsłowy obiekt wykonany jest jako konstrukcja zespolona ze stalowych dźwigarów blachownicowych i współpracującej płyty żelbetowej. Przęsło ma długość 21,00 m. Wiadukt usytuowany jest w ciągu Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK). W ramach przeglądu na obiekcie wykonano oględziny i pomiary inwentaryzacyjne, badania chemiczne, pull-off oraz badanie młotkiem Schmidta. Dodatkowo pobrano próbki betonu do badań wytrzymałościowych i próbkę stali do badań wytrzymałości i udarności. 

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wykonanie przeglądu 2015 r. przy współpracy MOSTY Józef Rabiega
Opracowanie Przegląd specjalny