WIADUKT W KM 99,693 LINII KOLEJOWEJ NR 4 GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE

Przegląd specjalny wiaduktu w km 99,693 linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie

Wiadukt w km 99,693 linii kolejowej nr 4 został wybudowany w 1973 r. Przeszkodę stanowi droga gminna. Jednoprzęsłowy obiekt wykonany jest w konstrukcji ramowej z prefabrykatów C-150x500. Przęsło ma rozpiętość 5,80 m. Wiadukt usytuowany jest w ciągu Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK). W ramach przeglądu na obiekcie wykonano oględziny i pomiary inwentaryzacyjne, badania chemiczne, pull-off oraz badanie młotkiem Schmidta. Dodatkowo pobrano próbki betonu do badań wytrzymałościowych.

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wykonanie przeglądu 2015 r. przy współpracy MOSTY Józef Rabiega
Opracowanie Przegląd specjalny