Most Sikorskiego we Wrocławiu

Ekspertyza techniczna mostu im. Generała Władysława Sikorskiego nad rzeką Odrą Południową w ciągu ul. Mostowej we Wrocławiu.

Most im. Generała Władysława Sikorskiego zlokalizowany jest nad rzeką Odrą Południową w ciągu ul. Mostowej we Wrocławiu. Obiekt wybudowano w 1890 r. Ustrój nośny tworzą dwa swobodnie podparte przęsła ze stali zgrzewnej. Konstrukcję nośną mostu stanowią dźwigary główne kratownicowe górno-paraboliczne o pasach dwuściankowych i rozpiętościach teoretycznych w osiach łożysk 46,45 m, które ustawione są w odstępie 9,10 m. Konstrukcję nośną pomostu stanowią pełnościenne nitowane podłużnice i poprzecznice.

 

W ramach przedmiotowego zadania wykonano m.in. pomiary inwentaryzacyjne, szczegółowe oględziny wszystkich elementów obiektu wraz z inwentaryzacją fotograficzną, niwelację płyty pomostowej, badania sklerometryczne betonu oraz badania rodzaju i właściwości stali konstrukcji przęseł.

Zamawiający Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław
Wykonanie ekspertyzy 2015 r. przy współpracy TARCOPOL Sp. z o.o.