Most nad rzeką Drzewiczką

Przegląd specjalny mostu w km 31,598 linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom.

Most w km 31,598 linii kolejowej nr 22 zlokalizowany jest nad rzeką Drzewiczką, w gminie Drzewica, w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim. Obiekt to trzyprzęsłowy most z jazdą górą na mostownicach. Ustrój nośny stanowi dwudźwigarowa konstrukcja belkowa ciągła. Każdy z dźwigarów jest tandemem składającym się z dwóch dwuteowników walcowanych połączonych ze sobą śrubami spinającymi w osiach poprzecznic. Rozstaw w osiach tandemów wynosi 1,50 m. Długość całkowita mostu (od końców skrzydełek) wynosi ok. 53,35 m, a rozpiętości teoretyczne przęseł: 14,00 m, 17,20 m i 14,00 m. W ramach przedmiotowego zadania wykonano pomiary inwentaryzacyjne, badania młotkiem Schmidta, pobrano próbki do badań wytrzymałościowych stali oraz badań wytrzymałościowych oraz chemicznych betonu.

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wykonanie przeglądu 2015 r. przy współpracy MOSTY Józef Rabiega