Most kolejowy w Tomaszowie Mazowieckim

Przegląd specjalny mostu kolejowego w km 57,688 linii kolejowej nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica nad rzeką Pilicą w miejscowości Tomaszów Mazowiecki

Most kratownicowy w km 57,688 linii kolejowej nr 25 to kolejowy, trzyprzęsłowy obiekt poprowadzony nad rzeką Pilicą i jej terenem zalewowym. W stanie istniejącym konstrukcję mostu stanowiły stalowe kratownice – dwie o konstrukcji nitowanej i jedna nitowano - spawana. Rozpiętości teoretyczne przęseł wynoszą 3 x 55,10 m. Jest to obiekt jednotorowy z jazdą dołem na mostownicach. W ramach zadania wykonano oględziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne mostu, pomiary ubytków korozyjnych, pomiary niwelacyjne, badanie grubości powłok malarskich, laboratoryjne badania stali, badania chemiczne betonu oraz sklerometryczne badania młotkiem Schmidta.

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wykonanie przeglądu 2013 r. przy współpracy MOSTY Józef Rabiega
Opracowanie Przegląd specjalny