Żelbetowy wiadukt w Piechowicach

Ekspertyza techniczna żelbetowego wiaduktu drogowego w km 14,333 dz. 205 AM 1, linii kolejowej nr 311 relacji Jelenia Góra – Szklarska Poręba w miejscowości PIECHOWICE

Na temat przedmiotowego obiektu nie udało się odnaleźć żadnej dokumentacji archiwalnej. Szacuje się, że wiadukt pochodzi z około 1902 r., czyli z okresu budowy linii kolejowej nr 311 na odcinku do Szklarskiej Poręby Górnej. Przekracza on ww. linię kolejową w km 14,333 i leży w ciągu drogi polnej do pojedynczego gospodarstwa rolnego w miejscowości Piechowice. Wiadukt żelbetowy to konstrukcja 3 przęsłowa o schemacie statycznym belki ciągłej. Rozpiętości teoretyczne przęseł licząc od strony południowej wynoszą 6,25 m+7,00 m+6,70 m. Długość całkowita obiektu wraz ze skrzydełkami wynosi 28,85 m. W przekroju poprzecznym konstrukcja przęsła jest belkowo-płytowa dwudźwigarowa, wymiary dźwigarów wynoszą: wysokość 65 cm w prześle do 69 cm nad podporami pośrednimi, szerokość dźwigara 65 cm. Pomiędzy dźwigarami wykonana jest płyta żelbetowa o grubości od 20 cm do 25 cm. Płyta ta łączy się z bocznymi powierzchniami dźwigarów głównych tworząc monolityczny przekrój żelbetowy.

Zamawiający Gmina Miejska Piechowice
Wykonanie ekspertyzy 2014 r. przy współpracy MOSTY Józef Rabiega
Opracowanie Ekspertyza techniczna