Stalowy wiadukt w Piechowicach

Ekspertyza techniczna stalowego wiaduktu rogowego w km 13,748 dz. 115/13 AM 1, linii kolejowej nr 311 relacji Jelenia Góra – Szklarska Poręba w miejscowości Piechowice

Szacuje się, że wiadukt pochodzi z około 1902 r., czyli z okresu budowy linii kolejowej nr 311 na odcinku do Szklarskiej Poręby Górnej. Przekracza on ww. linię kolejową w km 13,748 i leży w ciągu ulicy Piastowskiej w miejscowości Piechowice. Wiadukt ten to konstrukcja 3 przęsłowa o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Rozpiętości teoretyczne przęseł licząc od strony południowej wynoszą 4,92 m + 11,20 m + 4,92 m. Długość całkowita obiektu wraz ze skrzydełkami wynosi 25,29 m. W przekroju poprzecznym konstrukcja przęsła jest belkowa ośmiodźwigarowa. Na dźwigarach ułożone są w kierunku poprzecznym do osi podłużnej obiektu dźwigary Zoresa, na których następnie ułożone są kolejne warstwy nawierzchni jezdni i chodników. Szerokość całkowita obiektu wynosi 6,36 m.

Zamawiający Gmina Miejska Piechowice
Wykonanie ekspertyzy 2014 r. przy współpracy MOSTY Józef Rabiega
Opracowanie Ekspertyza techniczna