Most w Kluczborku

Przegląd specjalny obiektu mostowego na linii kolejowej NR 143 KALETY - WROCŁAW MIKOŁAJÓW w km 69,749

Konstrukcję nośną przęseł mostu stanowią we wszystkich trzech przęsłach dwa dwuteowe dźwigary blachownicowe, z jazdą górą i nawierzchnią kolejową na mostownicach. Trzeci dźwigar o przekroju dwuteowym blachownicowym, o takiej samej konstrukcji jak dwa pozostałe, służył zapewne w celu ułożenia rozjazdu na moście we wcześniejszym układzie torowym lub dla zapewnienia ciągłości pomostu na obiekcie. Rozpiętości teoretyczne wszystkich trzech przęseł wynoszą po lt = 6,200 m, a światło poziome pod przęsłami wynosi l01 = 5,56 m, l02 = 5,63 m i l03 = 5,57 m, a światło pionowe h0 = 1,68 m. Przęsła wykonane jako są nitowane.

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wykonanie przeglądu 2014 r. przy współpracy MOSTY Józef Rabiega
Opracowanie Przegląd specjalny