Most w Opolu

Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego i jego wpływu na warunki dalszej eksploatacji obiektu mostowego (nr JNI 01026157) nad kanałem Ulgi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 , ul. Niemodlińska w Opolu

Przedmiotowy obiekt jest betonową konstrukcją trójprzęsłową. Rozpiętości teoretyczne poszczególnych przęseł wynoszą kolejno 42.00 + 54.00 + 42.00 m = 138.00 m. Przęsło nurtowe stanowi żelbetowa, sprężona płyta o zmiennej wysokości ze wspornikami, na których zawieszone są elementy przęseł skrajnych opartych drugimi końcami na przyczółkach. Na rozpiętość żelbetowych przęseł skrajnych składają się: wysięg wspornika przęsła nurtowego o długości 16.00 m i zawieszona część przęsła skrajnego o rozpiętości 26.00 m.

Zamawiający Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Wykonanie ekspertyzy 2014 r. przy współpracy MOSTY Józef Rabiega
Opracowanie Opinia techniczna