Oferta - badania.

Diagnostyka konstrukcji budowlanych i związane z nią badania to dziedzina bardzo istotna gdyż problemy, z którymi w trakcie diagnostyki spotyka się inżynier, są często poważniejsze niż kwestie występujące w fazie projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych. Z tego powodu nasza firma oddaje Państwu do dyspozycji nie tylko zespół ekspertów cechujący się wieloletnim doświadczeniem w diagnostyce wszelkiego rodzaju budowli, ale również zaplecze badawcze pozwalające na kompleksową i całościową ocenę bezpieczeństwa zarówno istniejących jak i nowo wznoszonych konstrukcji budowlanych.

 

Profil eksperckiej działalności firmy PBW Inżynieria Sp. z o.o. to m.in:

 • Przeglądy bieżące, podstawowe, szczegółowe oraz specjalne (ekspertyzy) drogowych obiektów inżynierskich.
 • Przeglądy bieżące, podstawowe, szczegółowe oraz specjalne kolejowych obiektów inżynierskich.
 • Ekspertyzy techniczne wszelkiego rodzaju budowli przemysłowych jak i hydrotechnicznych.

 

Dzięki wieloletniej praktyce oraz zespołowi inżynierów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje jak i szeroką wiedzę techniczną, nasza firma jest w stanie pokonać drogę od identyfikacji zaistniałego problemu, poprzez stwierdzenie przyczyn jego powstania aż do propozycji rozwiązań, mających na celu jego całkowitą eliminację. W związku z powyższym, proponujemy Państwu działania m.in. takie jak: 

 • Analiza i ocena poprawności przyjętych rozwiązań projektowo-wykonawczych w dokumentacji technicznej.
 • Całościowa inwentaryzacja geometryczna konstrukcji lub weryfikacja wymiarów w stosunku do istniejącej dokumentacji technicznej metodami pomiarów bezpośrednich oraz geodezyjnych.
 • Ocena wizualna wraz z inwentaryzacją uszkodzeń konstrukcji celem kontroli jakości jej wykonania, zdatności do użytku po określonym czasie eksploatacji lub w wyniku degradacji materiałowej.
 • Badania materiałów konstrukcyjnych i elementów in situ :
  • badania wytrzymałościowe parametrów mechanicznych,
  • badania cech fizycznych
  • badania chemiczne ,
  • badania geodezyjne,
  • badania geotechniczne,
  • badania zabezpieczeń antykorozyjnych.
 • Badania laboratoryjne pobranych próbek.
 • Analiza obliczeniowa dotycząca zachowania stanu granicznego nośności i użytkowania.
 • Wnioskowanie o jakości materiałów, elementów konstrukcji lub całego obiektu z zaleceniami dotyczącymi ewentualnych napraw, wzmocnień lub modernizacji. 

 

W ramach realizowanych badań materiałowych oraz badań elementów konstrukcyjnych możemy Państwu zaoferować m.in.:

Dla konstrukcji betonowych i żelbetowych:

 • Oznaczenie wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie badania odwiertów rdzeniowych pobieranych bezpośrednio z konstrukcji (metoda niszcząca).
 • Oznaczenie wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie metody pull-out (metoda seminiszcząca).
 • Oznaczenie szacunkowej wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie dynamicznej metody sklerometrycznej (metoda nieniszczące).
 • Ocena jednorodności betonu na podstawie dynamicznej metody sklerometrycznej (metoda nieniszczące).
 • Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie (odrywanie ) metodą pull-off.
 • Pomiar wilgotności betonu miernik do pomiaru wilgoci.
 • Laboratoryjne określanie składu stwardniałego betonu.
 • Laboratoryjne określanie mrozoodporności betonu na podstawie badania odwiertów rdzeniowych pobieranych bezpośrednio z konstrukcji.
 • Laboratoryjne określanie nasiąkliwości betonu na podstawie badania odwiertów rdzeniowych pobieranych bezpośrednio z konstrukcji.
 • Laboratoryjne określanie wodoprzepuszczalności betonu na podstawie badania odwiertów rdzeniowych pobieranych bezpośrednio z konstrukcji.
 • Laboratoryjne badania chemiczne betonu tj.:
  • oznaczenie zawartości oraz rozkładu szkodliwych jonów chlorkowych w przekroju betonowym,
  • oznaczenie zawartości oraz rozkładu szkodliwych jonów azotanowych w przekroju betonowym,
  • oznaczenie zawartości oraz rozkładu szkodliwych jonów siarczanowych w przekroju betonowym,
  • oznaczenie pH betonu oraz wyznaczenie profilu przekroju betonowego,
  • jakościowe oznaczenie składu wykwitów powierzchniowych.
 • Lokalizacja i identyfikacja prętów zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych zarówno metodą odkrywkową jak i detektorami elektronicznymi.
 • Laboratoryjne badania betonu tj.:
  • oznaczenie zawartości oraz rozkładu szkodliwych jonów chlorkowych w przekroju betonowym,
  • oznaczenie zawartości oraz rozkładu szkodliwych jonów azotanowych w przekroju betonowym,
  • oznaczenie zawartości oraz rozkładu szkodliwych jonów siarczanowych w przekroju betonowym,
  • oznaczenie pH betonu oraz wyznaczenie profilu przekroju betonowego,
  • oznaczenie strefy karbonatyzacji betonu,
  • jakościowe oznaczenie składu wykwitów powierzchniowych.
 • Analiza i opis zarysowania konstrukcji z betonów konstrukcyjnych.

 

Dla konstrukcji stalowych:

 • Laboratoryjne oznaczenie wytrzymałości stali na rozciąganie na podstawie badania próbek pobieranych bezpośrednio z konstrukcji
 • Laboratoryjne oznaczenie udarności stali na podstawie badania próbek pobieranych bezpośrednio z konstrukcji
 • Laboratoryjne oznaczenie twardości stali na podstawie badania próbek pobieranych bezpośrednio z konstrukcji
 • Laboratoryjne oznaczenie składu chemicznego stali na podstawie badania próbek pobieranych bezpośrednio z konstrukcji
 • Analiza metalograficzna stali na podstawie badania próbek pobieranych bezpośrednio z konstrukcji
 • Sprawdzenie grubości trudno mierzalnych elementów stalowych miernikami ultradźwiękowymi.