Wiadukt w m. Kolce

Tymczasowe zabezpieczenie wiaduktu kołowego w km 37,870 linii kolejowej nr 286 relacji Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny w miejscowości Kolce

W ramach prac na wiadukcie kołowym w km 37+870 w Kolcach wykonano m.in.: demontaż nawierzchni mostu, demontaż balustrad, demontaż blach nieckowych, usunięcie zanieczyszczeń z przyczółków oraz montaż ogrodzenia uniemożliwiającego wtargnięcie na obiekt.