Wiadukt nad ul. Starograniczną we Wrocławiu

Podnoszenie przęseł i tymczasowe podparcie obiektu w km 4+812 nad ul. Starograniczną w m. Wrocław – etap 2 i 3.

W ramach prac na obiekcie w km 4+812 nad ul. Starograniczną wykonano m.in.: projekt podparcia wiadukt, wykonanie i dostawę podparcia, podniesienie konstrukcji wiaduktu, montaż i dzierżawę podparcia oraz opuszczenie konstrukcji wiaduktu na docelową rzędną.