Wiadukty drogowe w m. Piechowice

Bieżące prace zabezpieczające wiadukty drogowe w km 13,748 dz. 115/13 AM 1, km 14,333 dz. 205 AM 1 linii kolejowej Jelenia Góra – Szklarska Poręba w miejscowości Piechowice na podstawie opracowanych ekspertyz.

Prace wykonane na obiekcie stalowym to m.in.: demontaż osłon przeciwporażeniowych z wypełnieniem drewnianym i stalowym, usunięcie zanieczyszczeń z nawierzchni i gzymsów obiektu, zabezpieczenie stalowych balustrad za pomocą konstrukcji usztywniających, montaż nowych barier przeciwporażeniowych, usunięcie luźnych i źle przymocowanych elementów wyposażenia z boków i od spodu konstrukcji oraz z podpór, montaż od spodu przęsła środkowego płyt wykonanych z tekstolitu (nad trakcją) oraz płyt OSB, montaż na przęsłach skrajnych oraz podporach pośrednich wiaduktu siatek zabezpieczających, wykonanie zabezpieczeń podpór pośrednich za pomocą stężeń wykonanych z kształtowników walcowanych, demontaż starych zabezpieczeń przed wejściem na obiekt, montaż na wejściach na wiadukt oraz na powierzchniach bocznych wiaduktu stalowych blach falistych zabezpieczających wejścia na obiekt, zakotwienie żelbetowych barier energochłonnych na dojazdach oraz wykonanie odpowiedniego oznakowania przed i za obiektem.

 

Prace wykonane na obiekcie betonowym to m.in.: wykonanie stalowych podpór zabezpieczających, usunięcie żelbetowych słupków balustrad, zanieczyszczeń z nawierzchni i gzymsów uszkodzonych elementów osłon sieci wodociągowej, luźnych i źle przymocowanych elementów wyposażenia oraz luźnych fragmentów betonu przęseł, montaż siatek zabezpieczających na przęsłach oraz podporach pośrednich, demontaż starych zabezpieczeń uniemożliwiających wejście i wjazd na obiekt, montaż na wejściach na wiadukt oraz na powierzchniach bocznych wiaduktu stalowych blach falistych zabezpieczających wejścia na obiekt, zakotwienie żelbetowych barier energochłonnych na dojazdach oraz wykonanie odpowiedniego oznakowania przed i za obiektem.