Oferta - projektowanie.

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem projektów budowlanych, wykonawczych, technologicznych, warsztatowych, próbnego obciążenia i dokumentacji zamiennych. Opracowujemy studia wykonalności, techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz koncepcje programowe. Przeprowadzamy analizy finansowe i ekonomiczne. Wykonujemy również projekty czasowej i docelowej organizacji ruchu oraz projekty przebudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym sieci uzbrojenia terenu.

 

Profil działalności obejmuje projektowanie:

  • obiektów hydrotechnicznych,
  • kolejowych i drogowych obiektów mostowych,
  • dróg publicznych i wewnętrznych, ulic, zjazdów, placów, parkingów, chodników, lądowisk,
  • kolejowych linii, przejazdów, peronów, przystanków i stacji,
  • budowli przemysłowych,
  • przejazdów pojazdów nienormatywnych,
  • próbnych obciążeń,
  • nietypowych zagadnień inżynierii.