Most kratownicowy w Tomaszowie Mazowieckim II

Projekt naprawy głównej mostu kratownicowego w km 1,968 linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom

Most kratownicowy w km 1,968 linii kolejowej nr 22 to kolejowy, trzyprzęsłowy obiekt poprowadzony nad rzeką Pilicą i jej terenem zalewowym. Konstrukcję mostu stanowią stalowe kratownice. Rozpiętości teoretyczne przęseł wynoszą 3 x 55,10 m. Jest to obiekt jednotorowy z jazdą dołem na mostownicach.

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Projektowanie obiektu 2015 r. przy współpracy MOSTY Józef Rabiega
Wykonanie obiektu -
Stadium projektu Wykonawczy