Most Jagielloński Południowy Stary

Projekt remontu mostu Jagiellońskiego Południowego Starego nad Kanałem Powodziowym rzeki Odry w ciągu al. Kochanowskiego we Wrocławiu

W 2015 r. ukończono remont mostu Jagiellońskiego wybudowanego w 1925 r. Jest to drogowy, jednoprzęsłowy obiekt poprowadzony nad Kanałem Powodziowym rzeki Odry. Konstrukcję mostu stanowi stalowy łuk. Rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi 59,15 m. Most wykonany jest w technologii nitowania.

Zamawiający Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław
Projektowanie obiektu 2013 r. przy współpracy TARCOPOL Sp. z o.o.
Wykonanie obiektu 2014 r. – 2015 r. SKANSKA S.A.
Stadium projektu Budowlany, Wykonawczy, Technologiczny, Warsztatowy