Most w km 1,750 linii 326

Projekt naprawy uszkodzonego lewobrzeżnego przyczółka mostu kolejowego w km 1,750 linii 326 Wrocław Psie Pole - Trzebnica.

Most kolejowy w km 1,750 linii kolejowej Wrocław Psie Pole – Trzebnica położony jest nad rzeką Dobra. Obiekt w tym miejscu istniał od 1886 r. tj. od czasu wybudowania linii Wrocław Psie Pole – Trzebnica. Pierwotne kratownicowe przęsło mostu wymienione zostało w 1974 r. na obecnie istniejące przęsło blachownicowe. Istniejący most kolejowy posiada konstrukcję jednoprzęsłową, swobodnie podpartą. Przęsło składa się z 4 dźwigarów głównych blachownicowych, spawanych. Osiowy rozstaw dźwigarów głównych wynosi 0,76 m. Przyczółki obiektu są masywne, betonowe i pochodzą najprawdopodobniej z 1886 r. ze ściankami żwirowymi częściowo z prefabrykatów żelbetowych. Most posiada nawierzchnię kolejową otwartą. Zaprojektowano podporę tymczasową, na której, na czas remontu, oparte zostało przęsło mostu, odciążając tym samym uszkodzony przyczółek lewobrzeżny.

Zamawiający PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „RADPOL” Marian Radaszewski
Projektowanie obiektu 2011 r. przy współpracy MOSTY Józef Rabiega
Stadium projektu Wykonawczy