Most w Turoszowie

Projekt remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 354 w km 1+736 w miejscowości Turoszów.

Jest to pięcioprzęsłowy most drogowy usytuowany w ciągu drogi wojewódzkiej nr 354 w km 1+736 w miejscowości Turoszów. Most stanowi przeprawę przez przeszkody w postaci: torów kolejowych prowadzących do Kopalni Węgla Brunatnego Turów, torów kolejowych prowadzących do Elektrowni Turów (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA), toru szlakowego linii kolejowej Nr 786 (PKP PLK SA) oraz rzeki Miedzianki. Wszystkie linie kolejowe pod obiektem są niezelektryfikowane. Obiekt składała się z dwóch rodzajów przęseł. Pierwsze, najkrótsze przęsło od strony Bogatyni o rozpiętości 10,18m, jest konstrukcją zespoloną z belek prefabrykowanych typu ”Kujan” oraz nadbetonu. Pozostałe cztery przęsła są swobodnie podpartymi stalowymi kratownicami z jazdą dołem o rozpiętościach 4 x 35,50 m. Każda kratownica nitowana składa się z 11 słupków i 10 krzyżulców, wykratowanie typu N z osią symetrii w osi środkowego słupka. 

Zamawiający KOLBET Sp. z o.o.; JAZ Zakład Inżynierii Lądowo – Wodnej Zamirski Adam
Projektowanie obiektu 2015 r. przy współpracy MOSTY Józef Rabiega
Wykonanie obiektu 2015 r. KOLBET Sp. z o.o.; JAZ Zakład Inżynierii Lądowo – Wodnej Zamirski Adam