Tunel północny Pl. Dominikański

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu północnego tunelu drogowego pod pl. Dominikańskim we Wrocławiu.

Ściany boczne tunelu wykonano w technologii monolitycznej. Strop tunelu wykonany jest ze stalowych dźwigarów obetonowanych zespolonych z płytą żelbetową, opartych na ścianach bocznych. Rozstaw dźwigarów wynosi 1,00 m. W przekroju poprzecznym średnie światło poziome w licach ścian bocznych wynosi 8,20 m, natomiast średnia użytkowa szerokość jezdni w licach krawężników to 6,65 m. Podstawowym założeniem projektowym jest naprawa przedmiotowego tunelu. Efektem realizacji prac będzie usunięcie istniejących uszkodzeń, zwiększenie trwałości konstrukcji oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowania i estetyki obiektu.

Zamawiający Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław
Projektowanie obiektu 2014 r. przy współpracy z IMD Paweł Wątroba
Stadium projektu Wykonawczy