Most kolejowy w Sosnowcu

Projekt przebudowy tymczasowego mostu kolejowego w km 81,205 linii nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny nad rzeką Czarna Przemsza polegający na wymianie istniejącego przęsła tymczasowego na przęsło z jazdą na podsypce oraz przebudowie podpór z częściową adaptacją istniejących.

Most kolejowy w km 81,205 linii nr 62 to jednoprzęsłowy obiekt poprowadzony nad rzeką Czarna Przemsza. Konstrukcję nośną mostu stanowi tymczasowa, jednotorowa, jednoprzęsłowa, spawana konstrukcja blachownicowa, o przekroju skrzynkowym-zamkniętym, z jazdą bezpośrednią. Schemat statyczny konstrukcji istniejącej to belka swobodnie podparta. Projektowany ustrój pod względem statycznym jest jednoprzęsłową, zespoloną belką swobodnie podpartą. Rozpiętość teoretyczna przęsła mostu wynosi 20,40 m. Jako konstrukcję pomostu jezdnego przewidziano w formie stalowego rusztu z czterech belek blachownicowych stężonych kątownikami i zespolonych z żelbetową płytą pomostową.

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Projektowanie obiektu 2014 r. przy współpracy MOSTY Józef Rabiega
Stadium projektu Budowlany, Wykonawczy