Kładka Zwierzyniecka we Wrocławiu

Projekt przebudowy Kładki Zwierzynieckiej zlokalizowanej na terenie miejskim - niezurbanizowanym we wschodniej części Wrocławia od ul. Na Grobli (dzielnica Rakowiec) w kierunku Ogrodu Zoologicznego.

Kładka posiada belkową konstrukcję pomostu o dźwigarach głównych w postaci dwóch blachownic stalowych stężonych poprzecznicami oraz dolnym zwiatrowaniem. Ustrój nośny kładki stanowi belka trójprzęsłowa, której przęsło środkowe podwieszone jest za pomocą wieszaków stalowych do lin nośnych opartych na 2 dwugałęziowych pylonach, oraz belki ciągłej dwuprzęsłowej nad terenem zalewowym od strony ul. Na Grobli. Rozpiętości teoretyczne przęseł to 38,24 m + 37,96 m + 34,37 m + 86,31 m + 34,50 m.

Zamawiający Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław
Projektowanie obiektu 2015 r. przy współpracy MOSTY Józef Rabiega
Stadium projektu Wykonawczy