Most kolejowy w Goleszowie

Projekt rozbiórki tymczasowego mostu kolejowego w km 1,529 linii nr 191 Goleszów – Wisła Głębice nad rzeką Radoń i projekt budowy nowego mostu kolejowego w istniejącej lokalizacji z wykorzystaniem zaadaptowanej konstrukcji stalowej przęsła

Most kolejowy w km 1,529 linii nr 191 to jednoprzęsłowy obiekt poprowadzony nad rzeką Radoń. Konstrukcję nośną mostu w stanie istniejącym stanowi tymczasowa, jednotorowa, jednoprzęsłowa konstrukcja blachownicowa z jazdą pośrednią. Dźwigary nośne ukształtowano w formie dwóch spawanych tandemów stalowych belek blachownicowych.. Schemat statyczny konstrukcji istniejącej to belka swobodnie podparta. Projektowany ustrój pod względem statycznym jest jednoprzęsłową ramą. Rozpiętość teoretyczna przęsła mostu, mierzona w osiach ścianek szczelnych, wynosi 13,50 m. Konstrukcję pomostu przewidziano w formie stalowego rusztu z czterech belek blachownicowych stężonych kątownikami i zespolonych z żelbetową płytą pomostową.

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Projektowanie obiektu 2014 r.
Stadium projektu Budowlany, Wykonawczy